Informatie over de gemeentelijke belastingen 2018

donderdag 22 februari 2018 10:15

De gemeentelijke belastingaanslagen vallen zaterdag 24 februari in de digitale brievenbus. Het gecombineerde aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen over het jaar 2018 wordt bezorgd in de berichtenbox van MijnOverheid. Als u zich nog niet heeft aangemeld bij MijnOverheid, ontvangt u de aanslag per post.

Het gaat om de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en/of grafonderhoudsrecht. Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt.

Als u van mening bent, dat de WOZ-waarde van uw woning niet juist is vastgesteld, laat het ons dan weten. Dat kan telefonisch, maar ook tijdens één van de inloopavonden in het gemeentehuis van Ommen.

Waarom gemeentelijke belastingen?

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden.

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de tarieven van de belastingen bij de behandeling van de begroting. Dan wordt afgesproken wat er aan gemeentelijke belastingen nodig is om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.

Lees meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.ommen.nl/belastingen.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.