Voorstel locaties uitraasvelden voor honden en afvalbakken voor hondenpoep

dinsdag 20 februari 2018 13:56

Als uitwerking van het gewijzigde hondenbeleid worden hondenpoepafvalbakken (bij)geplaatst en hondenuitraasvelden gerealiseerd. U kunt uw reactie geven over de locaties van de bakken en uitraasvelden voor honden.

De hondenpoepafvalbakken kunt u gemakkelijk herkennen aan de groene kleur met een afbeelding van een hond. Zo mogelijk, worden bestaande afvalbakken gebruikt of worden nieuwe bakken geplaatst. De bakken worden wekelijks geleegd. Als het mogelijk is wordt ook combinatie gezocht met de ondergrondse afvalinzamelingen.

De hondenuitraasvelden zijn herkenbaar door tekstborden, een zitbank en een hondenpoepafvalbak. Op deze uitraasvelden mogen honden los lopen als de eigenaren hun honden onder controle hebben.

Met het Waterschap Vechtstromen vindt overleg plaats of de dijk langs het Ommerkanaal als uitraasveld mag worden gebruikt. De gemeente onderzoekt verder nog of er een tijdelijke locatie voor een hondenuitraasveld op bedrijvenpark De Rotbrink kan komen. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gepubliceerd.

Geef uw reactie
Overzichtstekeningen met de voorgestelde locaties van de bakken en de velden zijn online beschikbaar. Via deze link leest u ook hoe u een reactie in kunt sturen als u een locatie mist of van mening bent dat de bakken en/of uitraasveldjes beter op een andere plek kunnen komen.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.