Judith Compagner in Ommen aan de slag als externe formateur

dinsdag 03 april 2018 13:45

Tijdens een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad is op maandag 26 maart het formatieproces gestart. Als grootste partij heeft het CDA hiervoor Judith Compagner bereid gevonden om dit proces als externe formateur te begeleiden.

Het CDA Ommen neemt in het formatieproces als grootste partij het voortouw. Bij dat proces wil het CDA ook de overige partijen en inwoners betrekken. Onder het motto: Samen maken we Ommen!

Het CDA Ommen heeft Judith Compagner bereid gevonden om de rol van formateur voor haar rekening te nemen. Compagner heeft een brede kennis van het openbaar bestuur. Door bij verschillende bestuurslagen (Europa, rijk, provincie en gemeente) te hebben gewerkt, heeft zij het openbaar bestuur van binnenuit leren kennen in al zijn facetten. Ook geeft het interbestuurlijk werken haar veel inzicht in, en begrip voor de verschillende werkwijzen en beweegredenen van de afzonderlijke bestuurslagen.

Enthousiasme
Momenteel is Compagner adjunct-directeur van het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau is onafhankelijk en maakt toekomstverkenningen als input voor de politieke (lokale en provinciale) besluitvorming in Overijssel.

Compagner is oud-fractievoorzitter van het CDA Zwolle. Zij is actief in het landelijke en Overijsselse bestuur van de bestuurdersvereniging van het CDA. Judith Compagner kenmerkt zich door haar enthousiasme, een goed inlevingsvermogen, haar kwaliteiten als verbinder en de vaardigheid om vanuit meer perspectieven naar een vraagstuk te kijken.

Ommer Akkoord
De eerste gesprekken met de formateur beginnen deze week. Tijdens de gesprekken komt de weg naar een Ommer Akkoord aan bod, waarbij een rol voor de inwoners van de gemeente Ommen is weggelegd. Ook wordt de partijen gevraagd welke punten zij van belang vinden voor een Ommer Akkoord op hoofdlijnen en uiteraard welk college en samenwerkende partijen zij voor zich zien.

Na deze gespreksronde wordt tijdens een openbare bijeenkomst verslag gedaan van de resultaten en wordt vooruit geblikt op de vervolgstappen. De verwachting is dat deze openbare bijeenkomst nog in de maand april plaats gaat vinden.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.