Vier Koninklijke onderscheidingen Ommen

donderdag 26 april 2018 11:54

Burgemeester Hans Vroomen heeft vanochtend in het mfc Carrousel aan vier inwoners uit de gemeente Ommen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk, mevrouw F.M. (Frouwke) Doezeman-Makkinga, de heer A. (Albert) van der Vegt en de heer H. (Harry) Woertink zijn in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de gemeenschap van Ommen.

Alle vier zijn tijdens de feestelijke bijeenkomst in Carrousel onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele

Mevrouw Ekkelkamp-Kerkdijk is een zeer sociale vrouw die voor iedereen klaar staat met raad en vooral daad. Is er ergens op welk gebied dan ook hulp nodig, mevrouw Ekkelkamp draagt haar steentje bij. Vooral de omgeving van Lemele en Archem (gemeente Ommen) draagt mevrouw Ekkelkamp in haar hart en haar vrijwillige activiteiten vinden grotendeels in en rondom deze buurtschappen plaats. Zij levert een grote bijdrage aan de onderlinge cohesie in het buitengebied van Ommen.

Actief voor Zangvereniging De Lofstem
De meeste tijd besteedt mevrouw Ekkelkamp al twintig jaar aan haar bestuurslidmaatschap van de Zangvereniging De Lofstem. Zij bereidt de driewekelijkse vergadering voor en is daarbij aanwezig, beheert en archiveert alle bladmuziek, deze kopieert en verdeelt zij ook. Ze zorgt voor voorraad showtassen en muziekmappen, adviseert koorleden. Samen met de dirigent en enkele andere bestuursleden kiest zij het repertoire voor kerkdiensten, concerten en overige optredens. Op de repetitie-avonden is mevrouw Ekkelkamp aanwezig en neemt ze ouderen mee die niet zelfstandig naar de repetities kunnen komen.

Vanuit haar functie bij de Zangvereniging de Lofstem coördineert mevrouw Ekkelkamp de zes Oud Hollandse Markten die jaarlijks worden gehouden in Lemele. Ze maakt roosters wanneer welk koorlid op welke avond knieperties gaat verkopen, maakt roosters wie gaat bakken en rollen, zorgt voor boodschappenlijsten en de inkoop. Ze bakt en verkoopt zelf ook op de markt.

Opslag oud papier
Oud papier wordt opgeslagen in een schuur bij mevrouw Ekkelkamp. Het gaat hierbij meer om het sociale aspect: een ontmoetingspunt met koffie en thee voor de bewoners van Lemele/Archem. Ze haalt ook boeken uit het oud papier die ze weggeeft of verkoopt. De opbrengst van ongeveer honderd ton ingezameld papier levert ongeveer € 6.000 op voor de kerk in Lemele.

Ruimte voor bouwen en stallen praalwagens
De praalwagens voor de jaarlijkse de optocht tijdens Koningsdag in Ommen en tweejaarlijks voor het Lemels Feest, worden bij mevrouw Ekkelkamp gestald. Haar erf wordt ter beschikking gesteld voor het bouwen van de praalwagens, ze zorgt ook dan voor koffie en thee en koek. Door deze activiteiten zorgt mevrouw Ekkelkamp ervoor dat de hechtheid binnen de gemeenschap groot blijft, ze zorgt ook voor de motivatie om in gemeenschapszin deel te nemen aan tradities en het maatschappelijk speelveld.

Organiseren ouderenreis
Zes jaar zit mevrouw Ekkelkamp in de ouderenreiscommissie en met deze commissie organiseert ze jaarlijks een busreis voor mensen ouder dan 65 jaar. Gemiddeld gaan 80 tot 90 mensen mee. Mevrouw Ekkelkamp is bij de bespreking waar de reis naar toe gaat, deelt programma's persoonlijk uit en ze gaat op stap om reizigers te werven en om geld te innen om de reis te bekostigen. Op de reisdag zelf begeleidt ze de ouderen.

Overige activiteiten:

 • Al 35 jaar collecteert mevrouw Ekkelkamp voor de Nierstichting.
 • Zij was actief voor de basisschool waar zij onder meer in oudercommissie heeft gezeten, voorleesmoeder en overblijfmoeder was geweest en mee ging op schoolreis.
 • Mevrouw Ekkelkamp was leidster bij Scouting van Pallandt
 • Mevrouw Ekkelkamp heeft zich ontfermd over asielzoekers die tegenover hun huis op een camping woonden. 

Mevrouw F.M (Frouwke) Doezeman-Makkinga uit Ommen

Mevrouw Doezeman wordt beschreven als een drijvende kracht achter haar vrijwillige activiteiten, zeer betrokken en inspirerend. Ze wordt geprezen om haar deskundigheid en vakmanschap tijdens het jureren. Ze wordt beschreven als nuchter en beschikt over een sterk relativeringsvermogen en humor.

Historisch tijdschrift De Darde Klokke
Mevrouw Doezeman is vanaf 1971 betrokken bij De Darde Klokke, opgericht door haar vader Dieks Makkinga. Dit is een driemaandelijks verschijnend tijdschrift over de geschiedenis van Ommen met bijna duizend abonnees. Zij is actief als vrijwilliger bij het redigeren, controleren, typen en stencilen, tot de komst van de computer, van de verhalen voor het historisch tijdschrift De Darde Klokke.

Vanaf 1987 is zij redactielid en schrijft ze gedichten in het Ommer dialect. Het doel is om het Ommer dialect in stand te houden en daarnaast informatie te verstrekken over de geschiedenis van Ommen. Zij is een drijvende kracht achter de stichting en zet al jaren het werk van haar vader op zeer betrokken en inspirerende wijze voort.

Gemienschop Oll Ommer
Meer dan 25 jaar, maakt mevrouw Doezeman deel uit van de jury van vereniging 'Gemienschop van Oll Ommer'. Naast het in stand houden van het Ommer Dialect organiseert 'Gemienschop' meerdere activiteiten waaronder, met Pasen, de jaarlijkse optocht met versierde zwaantjes. Een jury beoordeelt welke versierde zwaantjes in aanmerking komen voor een prijs. Het is mede aan haar te danken dat het 'Gemienschop' ieder jaar weer lukt om een mooie optocht met versierde zwaantjes door Ommen te organiseren.

Diverse functies voor de kerk
Naast bovengenoemde vrijwillige activiteiten is mevrouw Doezeman vanaf 1972 actief betrokken bij de kerk in meerdere functies. Ze was scriba en wijkouderling in het ouderenpastoraat. De beheersing van het Ommer dialect van mevrouw Doezeman werd door de ouderen binnen het pastoraat bijzonder gewaardeerd.

4 mei comité
Mevrouw Doezeman maakt al meer dan 25 jaar deel uit van het 4 mei comité van de gemeente Ommen. Het comité is het eerste aanspreekpunt van de gemeente waar het de herdenkingen betreft en de leden van het 4 mei comité vertegenwoordigen hierin de inwoners van Ommen. Het comité beijvert zich voor het op waardige wijze herdenken van de oorlogsslachtoffers en burgerslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn gevallen. Mevrouw Doezeman is een betrokken lid en mede door haar bijdrage wordt in Ommen op een waardige wijze herdacht.

De heer A. (Albert) van der Vegt uit Ommen

De heer Van der Vegt is zeer begaan is met de geschiedenis van de gemeente Ommen en met de traditionele activiteiten in deze gemeente. Geschiedenis is en blijft zijn grote hobby. Zijn woorden: "Je zoekt wat uit voor jezelf en doet een ander er weer plezier mee." De heer Van der Vegt wordt omschreven als een man waarop je nooit tevergeefs een beroep doet, een optimistische man, goedwillend en behulpzaam.

Cultuurhistorisch Centrum Ommen en Historische Kring Ommen
Op 20 januari 1997 is de Historische Kring Ommen (HKO) opgericht en vanaf het begin maakt dhr. Van der Vegt deel uit van het bestuur. De Historische Kring Ommen heeft ruim zevenhonderd leden en heeft de beschikking over een eigen verenigingsruimte. Juist over deze ruimte heerst de heer Van der Vegt: hij is geen vergaderman, wel aanwezig bij alle bestuursvergaderingen, maar hij zorgt voor de ruimte van de HKO.

In de Historische Kring Ommen zijn verschillende werkgroepen actief, onder andere de werkgroepen Genealogie, Dialect, Foto en Film, Boerderij- en veldnamenarcheologie, Tweede Wereldoorlog. De heer Van der Vegt neemt actief deel aan verschillende werkgroepen, maar besteedt de meeste tijd aan de werkgroep genealogie. Daarvoor is hij contactpersoon en de werkgroep heeft op de laatste dinsdag van de maand een bijeenkomst, behalve tijdens de zomermaanden. Iedereen is welkom voor vragen over genealogie of voor wie op weg geholpen wil worden met het maken van een stamboom.

Op 12 mei 2016 zijn de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen gefuseerd. De nieuwe organisatie heet het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Ook in het gebouw van het Streekmuseum verricht de heer Van der Vegt hand- en spandiensten. De heer Van der Vegt is de technische man en het manusje van alles; stopcontacten maken, tafels repareren, maar ook zorgen dat schilderijen recht hangen in het Streekmuseum.

Historische modeshow
Jaarlijks zijn circa zeven Bissinghdagen in de gemeente Ommen. Tijdens de historische modeshow die de Historische Kring organiseert, helpt de heer Van der Vegt met opbouwen en spullen regelen. Als er modellen te weinig zijn op de catwalk, loopt hij zelf mee met de modeshow. Tijdens de Bissinghmarkten helpt de heer Van der Vegt mee met het opzetten en afbreken van kramen, maar helpt ook mee bij de verkoop achter de kraam. Hij laat zelfs ambachtelijke werkzaamheden zien aan de bezoekers, in een boerenkiel als een echte 'touwslager'. Ook tijdens de jaarlijkse optocht op Koningsdag helpt de heer Van der Vegt mee en fietst met de optocht mee om alles goed te laten verlopen.

De Darde Klokke
De heer Van der Vegt is als sinds 1971 actief voor het tijdschrift De Darde Klokke. De heer Van der Vegt is begonnen als archivaris van het tijdschrift. Momenteel vervult hij de bestuursfunctie van penningmeester. Hij zorgt voor het werven van adverteerders en de ledenadministratie. De heer Van der Vegt is de man die zorgt dat de Darde Klokke van de drukker naar de lezers komt.

Gemienschop Oll Ommer
Voor de vereniging Gemienschop van Oll Ommer draagt de heer Van der Vegt zijn steentje bij aan het jaarlijkse paasvuur. Hij zorgt voor de opbouw van het paasvuur, de bewaking en mede organiseert het geheel. Daarnaast is hij jurylid bij de Palmpasenoptocht en is hij mede organisator van het jaarlijkse eier-tikken in het centrum van Ommen.

Kerkelijke activiteiten
Al meer dan dertig jaar lang helpt de heer Van der Vegt mee met het maken van kerstpakketten voor ouderen. Ook werkt hij mee aan de jaarlijkse rommelmarkt en draagt hij zijn steentje bij als vrijwilliger voor de plaatselijke kerk.

De heer H. (Harry) Woertink uit Ommen

Wanneer de naam van de heer Harry Woertink wordt genoemd, dan valt het woord 'geschiedenis' als eerste. Uit alle stukken die zijn binnengekomen, blijkt hoe betrokken de heer Woertink is bij de geschiedenis van de gemeente Ommen.

Historische Kring Ommen en Cultuurhistorisch Centrum Ommen
Op 20 januari 1997 is de Historische Kring Ommen (HKO) opgericht en vanaf het begin maakt de heer Woertink deel uit van het bestuur. Dat betekent al twintig jaar inzet voor de HKO. De heer. Woertink is contactpersoon van de werkgroep Tweede Wereldoorlog en vanuit die functie zit de heer Woertink ook in het 4 mei comité.

Jaarlijks is op de Besthmenerberg een herdenking. Door een werkgroep wordt het monument van Kamp Erika vervangen, zodat het meer de uitstraling en waarde krijgt die het werkelijk verdient. De heer Woertink is een van de initiatiefnemers om het huidige monument te vervangen. Op 12 mei 2016 zijn de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen gefuseerd. Van dit museum is de heer Woertink sinds 1983 bestuurslid.

Daarnaast is hij sinds 2016 ook waarnemend voorzitter van de nieuwe organisatie: het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). In zijn rol als bestuurder van het CCO en in zijn rol als commissievoorzitter van het Streekmuseum zet de heer Woertink zich vrijwillig in voor veel activiteiten. Tijdens de organisatie van museumevenementen kan men altijd op hem rekenen. Voorbeelden hiervan zijn: tentoonstelling 'Ommen 70 jaar bevrijd', gevangenkamp 'Kamp Erika'. Ook de organisatie van de Sallandse Markten en goedbezochte thematische avonden over historische onderwerpen in het Streekmuseum. Daarnaast geeft hij rondleidingen in het museum en lezingen.

Schrijver van historische artikelen
De heer Woertink is bijzonder begaan met de geschiedenis van Ommen en omgeving. Bijna wekelijks verschijnen van zijn hand goed gedocumenteerde artikelen over de historie van Ommen in kranten en tijdschriften, in historische bladen en op de website van OudOmmen.nl. De belangstelling voor zijn authentieke artikelen en verhalen is ongekend groot. Hij werkt nauwkeurig en weet tijdens vergaderingen altijd het historisch perspectief te zien en terug te halen hoe het vroeger zat. Hierdoor maakt de heer Woertink de geschiedenis van Ommen toegankelijk. Voor alle instanties in de regio Ommen is de heer Woertink de aangewezen persoon om geschiedenis over willekeurige onderwerpen boven water te krijgen en dit vervolgens om te zetten in boeiende en verrassende artikelen. Naast zijn bestuurdersleven schrijft de heer Woertink als sinds 1984 in het tijdschrift De Darde Klokke. Vanaf 1995 is de heer Woertink eindredacteur van De Darde Klokke.

Stichting Ommer Molens
Naast de geschiedenis van Ommen en regio is de heer Woertink een groot liefhebber van de Ommer molens. Ook daar neemt hij ook een belangrijke plaats in voor het behoud van de molens. Hij is een van de mede oprichters van de Stichting Ommer Molens in 1994. Met onderbrekingen heeft hij jarenlang een bestuursfunctie bekleed. Nu is hij alweer een aantal jaren secretaris van de Stichting. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens in de gemeente Ommen. De heer Woertink is een gediplomeerde molengids en is lid van de werkgroep Ommen Molendag. Jaarlijks wordt deze dag georganiseerd en alle Ommer molens nemen hier aan deel. Het aantal bezoekers van zowel de lokale bevolking als van de toeristen is erg groot.

Raadslid
Twee periodes was de heer Woertink raadslid voor de PvdA. De vorige raadsperiode was hij voor deze partij plaatsvervangend commissielid.

Overige activiteiten
Naast alle uren die de heer Woertink steekt in bovengenoemde CCO, Streekmuseum, De Darde Klokke en Stichting Ommer Molens zit hij niet stil. Hieronder een aantal van zijn overige activiteiten op een rijtje:

 • Gids van Zonnebloemreisjes
 • Wandelgids met Landstede Welzijn Ommen
 • Gids bij stadswandelingen door Ommen
 • Bestuurslid Open Monumentendag Ommen
 • Mantelzorger/bewindvoerder over inwoner Ommen
 • Bestuurslid/voorzitter Gemienschop Oll Ommer, culturele belangenvereniging Ommenaren
 • Initiatiefnemer gezamenlijk museumoverleg gehele regio

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.