Drie wethouders benoemd in Ommen

donderdag 31 mei 2018 21:28

Tijdens de raadsvergadering zijn vanavond drie (nieuwe) wethouders benoemd. Daarnaast is één raadslid geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Ommen een feit.

Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet heeft de raad vanavond de wethouders benoemd. De drie nieuwe wethouders zijn:

  • De heer J. P. (Ko) Scheele (CDA)
  • De heer L.G.M. (Leo) Bongers (LPO)
  • De heer B. (Bart) Jaspers Faijer (ChristenUnie)

De wethouders hebben de benoeming aanvaard en de eed of verklaring en belofte afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Hans Vroomen.

Ontheffing van het woonplaatsvereiste
Scheele werd met veertien stemmen voor en drie stemmen tegen benoemd tot wethouder. De kandidatuur van Bongers werd ondersteund met elf van de zeventien stemmen. Voor de benoeming van Jaspers Faijer stemden vijftien van de zeventien voor, waarmee de raad automatisch instemde met de ontheffing van het woonplaatsvereiste voor Jaspers Faijer.

Gezien zijn onze gezins- en privéomstandigheid, waaronder mantelzorg, heeft Jaspers Faijer vooraf aangegeven de komende vier jaren niet te willen verhuizen naar de gemeente Ommen.

Nieuw raadslid
Met de aanstelling van raadslid Leo Bongers als nieuwe wethouder, is er één plaats vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze plek is opgevuld door de heer M.M. (Melchior) Bauman (LPO). Hij heeft eveneens de verklaring en belofte afgelegd.

Bestuursakkoord
De raad heeft vanavond met een meerderheid ook het bestuursakkoord Samen Ommen! aangenomen.  Het bestuursakkoord is een compact akkoord op hoofdlijnen. In het akkoord staan de ambities en prioriteiten van de coalitiepartijen en hoe zij deze ambities samen met de gemeenteraad en de samenleving van Ommen willen realiseren.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.