Informatiebijeenkomst herinrichting Prinses Julianastraat / Schurinkstraat

dinsdag 26 juni 2018 10:32

Over de plannen rondom de herinrichting van de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat wordt woensdag 4 juli een informatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in het gemeentehuis.

De gemeenteraad van Ommen heeft op 22 maart 2018 ingestemd met het voorstel de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat her in te richten tot erftoegangsweg plus. Daarbij heeft de raad aangegeven dat de plannen zoveel mogelijk worden gemaakt samen met bewoners, bedrijven en vertegenwoordigers van belangengroeperingen verkeer en vervoer.

Daarom wordt woensdag 4 juli van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst om uw suggesties en ideeën over de inrichting van de Prinses Julianastraat / Schurinkstraat te delen.

Verbetermogelijkheden
Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u een toelichting op het raadsbesluit. Ook kunt u zien hoe de huidige verkeerskundige situatie er uit ziet en welke verbetermogelijkheden denkbaar zijn. Daarnaast wordt toegelicht welke stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor de zomer van 2019 ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Aansluitend wil de gemeente met u in gesprek over verbetermogelijkheden. U krijgt de kans om uw ervaringen met de Prinses Julianastraat /Schurinkstraat en uw visie hierop te delen. Wat vindt u waardevol in de huidige situatie en wilt u daarom graag behouden of versterken. En welke veranderingen zijn volgens u nodig om de woonomgeving en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Oprichten werkgroep
Tijdens de bijeenkomst wordt ook gevraagd of u wilt deelnemen in een werkgroep. In deze werkgroep wordt verder gesproken hoe de herinrichting van de straten vorm wordt gegeven. De werkgroep moet een goede vertegenwoordiging zijn van onder andere de bewoners en bedrijven langs de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat.

Programma
Het programma voor de informatiebijeenkomst is als volgt:

  • 19.30 uur: welkom
  • Verkeerskundige situatie
  • Aanpak herinrichting
  • Werkwijze participatie
  • 20.15 uur: pauze
  • In groepen kunt u uw suggesties en ideeën geven
  • 21.15 uur: ophalen informatie uit de groepen
  • 21.30 uur: afsluiting

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.