Omgevingsdienst IJsselland voert milieutaken voor gemeente uit

donderdag 07 juni 2018 15:14

Sinds 1 januari 2018 voert de Omgevingsdienst IJsselland de milieutaken voor de gemeente Ommen uit. Dit betekent dat de Omgevingsdienst een vergunning kan verlenen namens de gemeente en de gemeente adviseert over milieuzaken. De Omgevingsdienst verzorgt ook het toezicht op en de handhaving van milieuzaken in de gemeente Ommen.

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) regelt dat de gemeente alle milieubasistaken door de Omgevingsdienst moet laten uitvoeren. Het gaat bij de milieutaken om vergunningverlening, toezicht & handhaving en advisering op het gebied van lucht, geur, geluid, energie, afval, asbest, veiligheid en bodem.

De Omgevingsdienst IJsselland werkt voor elf gemeenten in de regio IJsselland en voor de provincie Overijssel.

MeldPunt Milieu
Deze werkwijze betekent dat iedereen die via het Omgevingsloket een milieuvergunning  aanvraagt of een melding doet, in het vervolgtraject wordt geholpen door de Omgevingsdienst IJsselland. De Omgevingsdienst handelt de aanvraag of melding verder af.

De Omgevingsdienst verzorgt ook toezicht op en handhaving van milieuzaken voor de gemeente. Inwoners die bijvoorbeeld overlast ervaren van geluid of geur van een bedrijf, kunnen hiervoor contact opnemen met het MeldPunt Milieu van de Omgevingsdienst via 038 425 24 23. Inwoners kunnen bij milieuoverlast ook contact opnemen met de gemeente. De gemeente stuurt de melding dan door naar de Omgevingsdienst, die de melding in behandeling neemt en afhandelt. 

Het is mogelijk dat na een melding een medewerker van de Omgevingsdienst ter plaatse langs komt. 

Gemeente blijft verantwoordelijk
De gemeente blijft wel 'bevoegd gezag' en verantwoordelijk voor de milieubasistaken. Er zijn nauwe contacten tussen de gemeente en de Omgevingsdienst zodat de gemeente weet welke milieuzaken de Omgevingsdienst behandelt.

De medewerkers van de Omgevingsdienst hebben het Stadskantoor van de gemeente Zwolle als uitvalsbasis, maar zijn regelmatig in de gemeentehuizen in de regio te vinden. 

Bereikbaar
De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar via 088 525 10 50 en via internet te vinden op www.odijsselland.nl. Het MeldPunt Milieu is telefonisch bereikbaar via 038 425 24 23.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.