Energieneutraal Kindplein West krijgt steun van college en schoolbesturen

vrijdag 19 oktober 2018 09:08

De uitwerking van het plan voor Kindplein West kan van start. Het college van Ommen stemde op 16 oktober in met de keuze voor een energieneutraal gebouw en de uitbreiding met ruimten voor kinderopvang. De schoolbesturen staan gezamenlijk achter de plannen. Het budget voor de bouw is opgenomen in de begroting voor 2019, die nu ter besluitvorming voorligt in de gemeenteraad.

Al geruime tijd zijn er plannen om Kindplein West te ontwikkelen. Kindplein West wordt gesitueerd op het terrein tussen OBS De Dennenkamp en CBS Het Koloriet aan de Tureluur in de wijk Dante zuid in Ommen. Deze beide basisscholen  en GBS Guido de Brès, nu nog gevestigd aan de Sandbergstraat, krijgen in Kindplein West een nieuw onderkomen

Plek voor kinderopvang
De wens van de schoolbesturen en het college is om een energieneutraal gebouw te realiseren. De totale investering voor Kindplein West komt hiermee € 9.500.000. De extra maatregelen die nodig zijn om het gebouw energieneutraal te maken worden betaald door de scholen.

Als er meerjarige afspraken met een kinderopvangorganisatie kunnen worden gemaakt over verhuur van ruimte, zullen deze ruimten in het gebouw worden gerealiseerd. Door deze ruimten kostendekkend te verhuren, kost het de gemeente per saldo niets. 

Gewijzigde verkeerssituatie
Met de plannen voor een nieuw schoolgebouw  heeft de gemeente de verschillende verkeersstromen onderzocht. Zoals de fiets- en looproutes en de route van de school naar de nieuw te bouwen sporthal.

De gemeente Ommen heeft verkeerskundig onderzoek gedaan om deze verkeersstromen in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar fietsers, voetgangers, parkeren en mogelijkheden voor halen en brengen van kinderen met de auto. Dit heeft tot enkele aanbevelingen voor de toekomstige verkeersafwikkeling geleid. 

Informatieavond voor omwonenden
Omwonenden van Kindplein West worden door de gemeente en de samenwerkende scholen uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 31 oktober. Omwonenden krijgen hiervoor een uitnodiging in de bus. Daarnaast stelt de gemeente voor om een klankbordgroep samen te stellen met omwonenden.

Wethouder Ko Scheele: "Ik vind het heel belangrijk dat we de buurt meenemen in de ontwikkeling van Kindplein West. Na de behandeling in de raadsvergadering kunnen we in gesprek gaan met de omwonenden en starten met de uitwerking. Het echte bouwplan volgt op basis van deze uitwerking."

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.