Inloopbijeenkomst geurverordening Vilsteren

donderdag 25 oktober 2018 09:22

Het college van burgemeester en wethouders van Ommen wil graag de inwoners van Vilsteren informeren over de geurverordening voor de kern Vilsteren en van gedachten wisselen over dit voornemen. Om deze reden wordt op maandag 29 oktober een informatiebijeenkomst gehouden.

Het college heeft op 17 juli 2018 besloten een geurverordening op te stellen voor de kern Vilsteren. Doel van dit besluit is om agrarische bedrijven in de kern Vilsteren die nu op slot zitten, weer enige ontwikkelingsruimte te geven.

Gevolgen
Na besluitvorming heeft het college het bureau Pouderoijen opdracht gegeven om een geurgebiedsvisie en een geurverordening te maken. De visie beschrijft de actuele geursituatie in Vilsteren en geeft aan wat de gevolgen zijn als er ontwikkelingsruimte wordt geboden in een geurverordening. Dit is niet onbegrensd.

De gemeente moet goed kunnen onderbouwen dat ook na vaststelling van een geurverordening sprake is van een goed woon- en leefklimaat in Vilsteren. Ervaringen uit andere gemeenten, zoals in buurgemeente Dalfsen, laten zien dat dit goed mogelijk is.

Inloopbijeenkomst
Wilt u nader geïnformeerd worden over het onderzoek? Dan bent u van harte welkom langs te komen op maandag 29 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur in parochiehuis Het Gebouw te Vilsteren.

Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente en van het bureau Pouderoijen aanwezig om informatie te geven, vragen te beantwoorden en eventuele opmerkingen te noteren.

Reacties en vervolg
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u uw reacties indienen bij de gemeente. Na de inloopbijeenkomst wordt de ontwerp geurverordening met bijbehorende geurgebiedsvisie formeel ter inzage gelegd. Daarbij is ook gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de geurverordening vast.

Hebt u nog vragen en kunt u niet aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomst? Neem dan gerust contact op met Alfred Gijlers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0523 289 390, of via e-mail: alfred.gijlers@ommen-hardenberg.nl.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.