Huurdersvereniging, De Veste en gemeente werken samen aan woonopgaven Ommen

vrijdag 21 december 2018 15:11

Woningcorporatie De Veste, huurdersvereniging Verenigd Huurbelang en de gemeente Ommen werken samen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Ommen. Voor 2019 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Die prestatieafspraken zijn door de drie partijen ondertekend.

In de Woningwet is geregeld dat de woningcorporatie ervoor zorgt dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning. Hiervoor hebben woningstichting De Veste, de huurdersvereniging Verenigd Huurbelang en de gemeente Ommen gezamenlijke ambities geformuleerd.

In de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 spreken de partners af dat woningstichting De Veste ervoor zorgt dat de omvang van de sociale huurwoningvoorraad wordt uitgebreid. Ook zorgt De Veste ervoor dat er betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.

Urgente doelgroepen
In de afspraken is extra aandacht voor urgente doelgroepen, zoals mensen die door noodsituaties dakloos dreigen te worden, mensen met een zorgindicatie en statushouders. Ook wordt ingezet op het realiseren van levensloopaanpasbare woningen, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Verder willen de partijen zorgen voor kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. 

De prestatieafspraken werden onlangs ondertekend door de heer Van der Meulen van woningstichting De Veste, de heer Schrijver Van de huurdersvereniging en wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.