Jaarprogramma Recreatie & Toerisme 2019

donderdag 21 maart 2019 11:48

De gemeente stelt voor het jaar 2019 subsidie beschikbaar t.b.v. recreatief toeristische projecten en activiteiten. Het beschikbare subsidiebedrag is beperkt. Het subsidieplafond voor 2019 is vastgesteld op € 15.142,--. Een activiteit of project kan éénmalig ondersteund worden.

Indien u een beroep op de eenmalige subsidiemogelijkheden Recreatie & Toerisme 2019 wilt doen, kunt u een subsidieaanvraagformulier aanvragen bij het Regieteam via (0523) 28 93 99 (maandag t/m donderdag).
Het formulier is tevens te vinden op de gemeentelijke website. De subsidieverzoeken kunnen door zowel inwoners als ondernemers tot en met maandag 6 mei a.s. worden ingediend. De binnengekomen subsidieaanvragen worden getoetst aan de Beleidsregels Subsidieverlening Gemeente Ommen.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.