Opnieuw Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor de Bedrijventerreinen in Ommen

maandag 17 juni 2019 14:33

De bedrijventerreinen in Ommen hebben voor de tweede keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de Ondernemers Vereniging Ommen (OVO), gemeente Ommen, brandweer, politie en collectieve beveiliger coördineerden de afgelopen drie jaren maatregelen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Zo was er aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties, het tegengaan van verpaupering en inbraak, brandveilige opslag op private terreinen en het voorkomen van criminele ondermijning (o.a. hennepteelt, productie synthetische drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting).

Eind 2018 is de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen De Strangen, Alteveer en De Rotbrink in Ommen onderzocht. Het onderzoek bestond uit een enquête onder ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in Ommen en het verzamelen van gegevens van de gemeente, politie en brandweer. Daarnaast heeft de werkgroep KVO een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat de veiligheidssituatie en het onderhoud op de bedrijventerreinen in Ommen goed is. Er is door de werkgroep een nieuw actieplan opgesteld waarin maatregelen voor de komende drie jaren zijn opgenomen. Het actieplan werd op 8 mei jongstleden door de certificerende instantie (KIWA) getoetst en uitvoerig besproken. Vorenstaande maatregelen hebben geresulteerd in een keurmerk voor veilig ondernemen. Het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen is op maandag 17 juni officieel uitgereikt door de deelnemers van de werkgroep aan de wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen en de voorzitter Ron Nijhof van de OVO.

Wethouder Leo Bongers licht toe: “We streven naar schone, duurzame en veilige bedrijventerreinen in Ommen. Dit bevordert het ondernemersklimaat. Het KVO draagt hier positief aan bij.” Voorzitter Ron Nijhof vult aan: “Naast aantrekkelijke bedrijventerreinen geeft het certificaat de ondernemers op de bedrijventerreinen de mogelijk om korting te ontvangen bij verzekeraars op bedrijfsverzekeringen.”

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.