Onderzoek naar kwaliteit Jeugdhulp en Wmo

dinsdag 02 juli 2019 00:00

In juni 2019 voert Onderzoeksbureau KWIZ in opdracht van de gemeente Ommen jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek uit naar de tevredenheid over de ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit onderzoek worden de ervaringen van inwoners die gebruik maken van Wmo-ondersteuning of ondersteuning vanuit de Jeugdwet gemeten.

Waarover gaat het onderzoek?
De gemeente Ommen wil graag weten wat inwoners, die ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo en Jeugdwet, van deze ondersteuning vinden. Inwoners die gebruik maken van deze ondersteuning kunnen immers als geen ander aangeven hoe dit voor hen heeft uitgepakt in de praktijk.

Anoniem en vrijwillig
Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele inwoners. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Onderzoeksbureau KWIZ.

Hoe kunt u deelnemen?
Binnenkort ontvangen alle inwoners die in 2018 ondersteuning kregen vanuit de Wmo en Jeugdwet een uitnodiging met een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen.

Inwoners kunnen iemand vragen om te helpen bij het invullen. Dat kan een familielid zijn, een buurvrouw/-man, een vriend of vriendin.

Door mee te doen, kunt u bijdragen aan verbetering van ons beleid en dienstverlening. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u even tijd wilt vrijmaken voor het invullen van het onderzoek. Dus krijgt u een uitnodiging in de bus? Doe dan vooral mee! Tot 7 juli 2019 kan de vragenlijst worden ingediend.

De uitkomsten
Met de resultaten van het onderzoek kunnen wij effecten van ons beleid meten en waar nodig aanpassen. Op die manier kunnen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. De uitkomsten van het onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd op www.ommen.nl en www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met onderzoeksbureau KWIZ via telefoonnummer 050- 52 52 473 of via vragenlijst@kwiz.nl.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.