Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderaar voor inschakelen. U moet altijd een sloopmelding doen.

Voor het doen van een sloopmelding kunt u het digitale contactformulier gebruiken. U kunt ook bellen met het telefoonnummer 14 0529.

Zelf asbest verwijderen
U mag asbesthoudende platen zelf verwijderen als het gaat om hechtgebonden en geschroefde asbest (asbestplaten mogen dus niet zijn gespijkerd). Per kadastraal perceel mag u maximaal 35 m2 zelf verwijderen. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming heeft van de gemeente, mag u beginnen met slopen. 

De gemeente adviseert u om:

  • Het asbesthoudende materiaal niet te beschadigen door het te breken of erin te boren. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
  • Het asbesthoudende materiaal nat te spuiten en beschermende kleding te dragen. 

Asbest afvoeren
Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken verkrijgbaar. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterk tape. 

Asbest laten verwijderen
Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf verwijderen. In dit geval moet u een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen. U moet dan ook een sloopmelding doen. 

Subsidieregeling asbestdaken
De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Meer informatie
Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.