Bedrijven

Bedrijventeam

Met een actieve oplossingsgerichte houding denkt het Bedrijventeam met u mee over kansen en mogelijkheden.

Meer informatie

Bedrijfskavel zoeken

In de hele gemeente is een ruim aanbod van kwalitatief hoogwaardige en goed bereikbare bedrijventerreinen te vinden. 

Meer informatie

Aanbod bedrijfspanden

De gemeente Ommen biedt een aantal bedrijfspanden te koop aan. Bekijk het beschikbare aanbod van bedrijfspanden.

Meer informatie

Activiteitenbesluit gebouwen

Als uw bedrijf het milieu aanzienlijk belast, bijvoorbeeld door lozing van het afvalwater, moet u een melding Activiteitenbesluit doen.

Meer informatie

Bedrijfsafval inzameling

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Meer informatie

Melding brandveilig gebruik

Wanneer u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Meer informatie