Bedrijfsafval inzameling

Bedrijven en instellingen moeten hun afval scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst of een erkende inzamelaar.

 

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke afvalstoffen u moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

 

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, neemt u contact op met de gemeente.

 

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam via het telefoonnummer 14 0529, of ondernemen@ommen-hardenberg.nl.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Ommen of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.