Inkoopbeleid

Jaarlijks koopt de gemeente Ommen voor ruim € 30 miljoen in aan werken, leveringen en diensten. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De gemeente wil deze gemeenschapsgelden dan ook op een rechtmatige, doelmatige en integere wijze besteden.

De doelstellingen en uitgangspunten bij het inkopen en aanbesteden zijn beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid (PDF, 468 kB). Dit beleid is gebaseerd op de aanbestedingswet die per 1 april 2013 in werking is getreden.

Inkoopvoorwaarden
Voor inkopen en aanbestedingen maakt de gemeente Ommen gebruik van twee soorten inkoopvoorwaarden:

In bepaalde gevallen kan worden ingestemd met andere voorwaarden.

Lopende aanbestedingen

De gemeente Ommen publiceert al haar openbare aanbestedingen. Daarnaast plaatst de gemeente hier, in het kader van haar marktverkenningen, ook vooraankondigingen van meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Leveranciers, dienstverleners en aannemers kunnen door middel van een digitaal formulier hun belangstelling voor deelname bekend maken.

Eerder gepubliceerde aanbestedingen

Bekijk hieronder een overzicht van eerder uitgevoerde aanbestedingen. De reactietermijn van deze aanbestedingen is al verstreken. Reageren is niet meer mogelijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.