Arbodienstverlening

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het aanbesteden van Arbodienstverlening.

Bij deze aanbesteding worden vijf ondernemingen in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie ondernemingen geselecteerd.

Aanmelden
Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 5 maart 2014 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Procedure 
Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde ondernemingen gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Ondernemingen die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.