Audiovisuele aanpassingen raadszaal gemeentehuis Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de audiovisuele aanpassingen in de raadszaal van het gemeentehuis van Ommen.

De opdracht bestaat uit:

  • Het leveren, installeren, monteren, integreren, plaatsen en onderhouden van audiovisuele middelen in zowel de raadszaal als de ontvangsthal in het gemeentehuis van Ommen.
  • Opname van beeld en geluid en doorzending ten behoeve van rechtstreekse uitzending op radio en/of televisie.
  • Integratie van de audiovisuele middelen in het aanwezige meubilair.
  • Aanpassing van werkverlichting.
  • Renovatie van het aanwezige meubilair.

De aanbesteding vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Planning
De planning is als volgt:

11 tot en met 22 mei 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst.

26 mei 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

27 mei 2015:
Eventuele loting.

28 mei 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

3 tot en met 19 augustus 2015:
Uitvoering werkzaamheden.

20 augustus 2015:
Uiterlijke oplevering.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 22 mei 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 27 mei 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 28 mei 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Bij onvoldoende geschikte aanmeldingen behoudt de gemeente zich het recht voor om de openstaande plaats(en) in te vullen met geschikte partijen die zich niet hebben aangemeld voor deze procedure.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen door middel van twee referenties dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met projecten van gelijke aard en omvang.

De referentie (s) project/de referentieprojecten dienen minimaal uit de onderstaande onderdelen te bestaan:

  • Het leveren, installeren, monteren, integreren en plaatsen van audiovisuele middelen (beeld en geluid) in een raadszaal, inclusief onderhoud.
  • Opname van beeld en geluid en doorzending ten behoeve van rechtstreekse uitzending op radio en/of televisie.
  • Integreren van audiovisuele middelen in aanwezig meubilair.
  • Aanpassing van werkverlichting.
  • Renovatie van meubilair.

Voor het opgeven van de twee referenties kan gebruik worden gemaakt van onderaannemers, die ook daadwerkelijk voor dit project moeten worden ingezet. Partijen mogen zich in het kader van deze marktverkenning slechts één keer aanmelden: als hoofdaannemer of als onderaannemer.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan de geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.