Bedrijfskleding Openbaar Gebied

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van bedrijfskleding voor de afdeling Openbaar Gebied.

De opdracht bestaat uit het leveren en op voorraad houden van diverse bedrijfskledingstukken, zoals onder andere jassen, truien en broeken van de Mascot Unique lijn.

Planning
De planning is als volgt:

  • 24 december 2015 t/m 8 januari 2016: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg, Ommen en de Bestuursdienst.
  • 11 januari 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
  • 11 januari 2016: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 8 januari 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, 11 januari 2016, de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet door middel van twee referenties (bij voorkeur van overheidsinstellingen/gemeenten) aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met leveringen van diverse bedrijfskledingstukken van gelijke aard en omvang. 

De referenties dienen minimaal uit de onderstaande onderdelen te bestaan:

  • Een afgerond project bij een opdrachtgever voor het leveren en op voorraad houden van diverse bedrijfskledingstukken (onder andere jassen, truien en broeken van de Mascot Unique lijn), met een minimale contractwaarde van € 50.000.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

U kunt de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens on voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.