Bouwrijp maken Vlierlanden

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouwrijp maken Vlierlanden, Vlierbrink te Ommen'.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

 • Grondwerk van circa 10.000 m3.
 • Riolering van circa 4.000 m.
 • Puinverharding van circa 10.000 m2.
 • Asfalt van circa 1000 ton

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek, waarbij de gunning gebeurt op basis van de laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 14 tot en met 27 januari 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • Tot en met 3 februari 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 8 februari 2016: loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 15 februari 2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • 8 maart 2016: onderhandse aanbesteding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 27 januari 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 8 februari 2016.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag, 15 februari 2016, gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met een UAV/RAW contract met betrekking tot bouwrijp maken, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van één afgerond project, met een minimale omvang van € 250.000.
 • Ervaring met samenwerking/afstemming met nutsbedrijven. Binnen een afgerond project  met een minimale omvang van € 250.000.

Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op de samenwerking / afstemming met nutsbedrijven.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In het onderstaande Excel-bestand dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring betrekking heeft op welk aspect. Dit bestand dient u zowel in .xls als .pdf format aan te leveren.

Indien een tevredenheidsverklaring/ proces-verbaal van opneming niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld in .xls format, wordt uw aanmelding ook terzijde gelegd.

U kunt de gevraagde bewijsstukken per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Marktconsultatie BRM Vlierbrink Excel12,63 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.