Dwanginvordering (publiek- en privaatrechtelijk)

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor dwanginvordering (publiek- en privaatrechtelijk).

Bij deze aanbesteding worden maximaal vijf ondernemingen in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels twee ondernemingen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal drie openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 26 november 2013 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. De geschiktheid zal moeten blijken uit de referentie(s) die ingediend zijn bij de aanmelding. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de drie ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde ondernemingen de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Ondernemingen die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.