EMM-oplossing en smartphones

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start voor de gemeenten Ommen en Hardenberg een Europese aanbesteding EMM-oplossing en smartphones.

Met deze aanbesteding beoogt de BOH te komen tot een Overeenkomst met één Leverancier voor de levering van de EMM oplossing, Onderhoud, Support en Aanverwante dienstverlening, alsook met één leverancier voor het leveren van de gevraagde mobiele smartphones.

Beide percelen kunnen gegund worden aan één leverancier.

De termijn voor het indienen van een offerte sluit op 11-12-2017. Hiervoor moet u digitaal inloggen op TenderNed.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.