Firewall Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering, installatie, beheer en onderhoud van een firewall-oplossing.

Aard en omvang van de levering:

Uitgangspunten:
a) De beoogde looptijd voor het beheer en onderhoud betreft vier jaar.
b) Gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 23 december 2015 t/m 6 januari 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen, Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 7 januari 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 11 januari 2016: eventuele loting.
 • 13 januari 2016: versturen offerteaanvraag.
 • 10 februari 2016: sluiting inschrijftermijn.
 • 23 februari 2016: bekend maken voornemen tot gunning.
 • 4 maart 2016: definitieve opdrachtverstrekking.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor de drie openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met woensdag 6 januari  2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op maandag 11 januari 2016. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde partijen de aanbestedingsdocumenten, op woensdag 13 januari 2016, gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Gegadigde moet beschikken over de certificering ISO 9001, ISO 27001 en ISO 27002 of een gelijkwaardige norm.

Daarnaast moet gegadigde aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar aantoonbaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Het leveren, installeren, beheren en onderhouden van een firewalloplossing, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale contractwaarde van € 75.000.
 • Het leveren, installeren, beheren en onderhouden van een firewalloplossing aan een overheidsinstelling, waarbij is voldaan aan de gestelde wettelijke vereisten en randvoorwaarden ten aanzien van de Basisline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en een Gemnet netwerk koppeling, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever.

Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie.

Tevredenheidsverklaring
In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:

 • Naam referent
 • Geleverde product en typenummer
 • Financiële omvang
 • Grootte van organisatie (aantal medewerkers) van de referent
 • Opleverdatum
 • Naam contactpersoon referent
 • Telefoonnummer contactpersoon referent

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Opdrachtgever is gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen  met de referent.

Wij vragen u uw aanmelding inclusief de tevredenheidsverklaringen te sturen aan bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.