Gemeentelijke informatie pagina’s

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het aanbesteden van een contract voor structurele advertentieruimte in een huis-aan-huisblad. Deze ruimte wordt gebruikt voor het plaatsen van gemeentelijke informatiepagina’s inclusief openbare bekendmakingen voor de gemeente Hardenberg.

Bij deze aanbesteding worden vijf bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 18 juli 2013 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.