Gemeentelijke informatiepagina's

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het aanbesteden van een contract voor structurele advertentieruimte in een huis-aan-huisblad.

Deze ruimte wordt gebruikt voor het plaatsen van gemeentelijke informatiepagina’s inclusief openbare bekendmakingen voor de gemeente Ommen.
 
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente  heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Aanmelden
Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 17 oktober 2014 online aanmelden.

Wij vragen aan u om het webformulier volledig in te vullen, inclusief een tweetal referenties.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven 20 oktober 2014 gelijktijdig de offerteaanvraag toegezonden. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.