Grasbetonblokken Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Grasbetonblokken Ommen'. Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van ca. 20 km grasbetontegels in het buitengebied van de gemeente Ommen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek waarbij de gunning geschied op basis van laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

  • 6 tot en met 20 juli 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst.
  • Tot en met 25 juli 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
  • 26 juli 2016: loting.
  • 26 juli 2016: na loting versturen aanbestedingsstukken.
  • 30 augustus 2016: openen van de inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 20 juli 2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.  Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met:

 

  • Ervaring met aanleg van grasbetontegels in één werk met een omvang van minimaal 4000 meter aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever.

Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal van oplevering. Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd

Wij vragen u de tevredenheidsverklaring en proces verbaal van oplevering te sturen aan: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.