Grasbetontegels Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Grasbetontegels Ommen'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van circa 20 kilometer grasbetontegels in het buitengebied van de gemeente Ommen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek waarbij de gunning geschiedt op basis van laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt;

10 tot en met 24 augustus 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen.

t/m 26 augustus 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

27 augustus 2015:
Eventuele loting.

27 augustus 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

18 september 2015:
Aanbesteding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vier bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 24 augustus 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met aanleg van grasbetontegels in één werk met een omvang van minimaal 2500 meter, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever.

Wij vragen u de gevraagde bewijsstukken te sturen aan: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.