Groot onderhoud wegen 2015 te Ommen en Hardenberg

De gemeente Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2015 te Ommen en Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

  • Circa 2.500 ton uitvullingen en tussenlagen.
  • Circa 1.000 ton SMA.
  • Circa 3.750 ton DAB.
  • Circa 150.000 m2 oppervlakte behandeling.
  • Circa 6000 m2 grasbetontegels.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

Dinsdag 10 februari tot en met dinsdag 3 maart 2015:
marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeenten Ommen,  Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Dinsdag 3 tot en met dinsdag 10 maart 2015:
beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

Woensdag 11 maart 2015 om 08.30 uur:
eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg;

Dinsdag 17 maart 2015:
versturen aanbestedingsstukken.

Donderdag 16 april 2015:
onderhandse aanbesteding.

Vrijdag 2 oktober 2015:
oplevering.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 3 maart online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 11 maart 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven op 17 maart 2015 de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden door ons op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen twee jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

  • Ervaring met asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van de opdrachtgever van twee afgeronde projecten, met een minimale omvang van € 500.000 per project.
  • Ervaring met omgevingsmanagement in twee afgeronde projecten (met een minimale omvang van € 500.000 per project), aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project.

Wij vragen u de tevredenheidsverklaringen en het proces-verbaal van oplevering mee te sturen door middel van het digitale aanmeldformulier, of per e-mail te sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.