Groot onderhoud wegen 2016 in Ommen en Hardenberg

De gemeente Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2016 in Ommen en Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Circa 3.600 ton uitvullingen en tussenlagen;
 • Circa 3.400 ton SMA;
 • Circa 3.800 ton DAB;
 • Circa 70.000 m2 oppervlakte behandeling;
 • Circa 7200 m2 grasbetontegels.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 11-01-2016 tot en met vrijdag 22-01-2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen en Hardenberg en de Bestuursdienst.
 • 25-01-2016 tot en met vrijdag 29-01-2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 02-02-2016: om 08.30 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg.
 • 03-02-2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • 25-02-2016: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 15-07-2016: uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 22 januari 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 2 februari 2016.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 3 februari 2016 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met een Standaard RAW-contract, asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 500.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 500.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven;
  - weekmarkt en/of evenementen;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
  Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Eén en ander dient aangetoond te worden met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: Enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

U kunt in het onderstaande Excel-bestand invullen welke tevredenheidsverklaring betrekking heeft op welk aspect. Dit bestand dient u in zowel .xls als .pdf-format aan te leveren. Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

De tevredenheidsverklaringen en het proces-verbaal van oplevering kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Marktverkenning groot onderhoud wegen 2016 Ommen en Hardenberg Excel12,47 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.