Herinrichting Westflank, fase 3 Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Herinrichting Westflank, fase 3 Ommen'.

Het werk bestaat uit: het herinrichten van de Markt, de Varkensmarkt en het realiseren van een verlaagd plein aan de Vecht op basis van een UAV-GC contract. De planning is als volgt.

15-08-2014: uiterlijke termijn tot aanmelding
18-08-2014 tot 21-08-2014: controle aanmeldingen en eventuele loting
25-08-2014: versturen aanbestedingsstukken
08-10-2014: indienen inschrijving
14-10-2014: aanbesteding
23-10-2014: gunning

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 15 augustus 2014 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 21 augustus 2014.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven op 25 augustus 2014 de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

  • Ervaring met UAV-GC, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 1.000.000;
  • Ervaring met 2 projecten in binnenstedelijk gebied (aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project met een minimale omvang van € 500.000);
  • Ervaring met omgevingsmanagement in 2 projecten in binnenstedelijk gebied (voor een project met een minimale omvang van € 500.000), aan te tonen met een tevredenheidsverklaring voor een afgerond project.

De tevredenheidsverklaringen kunt u als bijlage meesturen bij het aanmeldformulier.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.