Inhuur ondersteuning Gebiedsteams

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start een Europese aanbesteding voor Inhuur ondersteuning Gebiedsteam (Samen Doen). De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed.

De BOH wil de bemiddeling van tijdelijk personeel voor haar gebiedsteams (Samen Doen Teams) onderbrengen in een raamovereenkomst bij één leverancier.

De BOH kiest voor één leverancier omdat zij samen met de leverancier de flexibele schil rondom de gebiedsteams verder wil doorontwikkelen. Tevens worden de werkprocessen afgestemd, zodat eenduidigheid en snelheid geborgd is. 

De flexibele inzet binnen de Samen Doen Teams kent de volgende disciplines: 

  • sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
  • GZ-Psycholoog
  • Gedragswetenschapper
  • Wmo specialist/generalist
  • sociaal pedagogisch medewerker

Planning

  • Publicatiedatum: 25 september 2017
  • Sluitingsdatum: 6 november 2017 om 12.00 uur
  • Aanvang opdracht: 1 januari 2018
  • Voltooiing opdracht: 31 december 2020

Inschrijven

De aanbestedingsstukken zijn online beschikbaar op de website van TenderNed. U kunt zich via deze website ook inschrijven voor deze Europese aanbesteding, of een aanvraag tot deelneming indienen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.