Kunstgrasvelden Ommen en Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de aanleg van kunstgrasvelden binnen de gemeenten Ommen en Hardenberg.

De opdracht bestaat voornamelijk uit:

 • De aanleg van een kunstgrasvoetbalveld en renovatie ven een natuurgrasveld in Vilsteren.
 • De aanleg van een kunstgrasvoetbalveld in Balkbrug.
 • De aanleg van een kunstgrasvoetbalveld in Kloosterhaar.
 • De aanleg van een kunstgraskorfbalveld in Dedemsvaart (optioneel).

De planning is als volgt:

 • 31 maart tot en met 11 april 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen, Hardenberg en de Bestuursdienst.
 • 12 april 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 13 april 2016: eventuele loting.
 • 13 april 2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • Augustus 2016: oplevering.

Alle data zijn onder voorbehoud.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De BOH heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 11 april 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 13 april 2016.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 13 april 2016 gelijktijdig toegestuurd. De geselecteerde bedrijven mogen slechts op één wijze aan de aanbesteding deelnemen; of als hoofdaannemer, of als onderaannemer of als combinant.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Bij onvoldoende geschikte aanmeldingen behoudt de gemeente zich het recht voor om de openstaande plaats(en) in te vullen met geschikte partijen die zich niet hebben aangemeld voor deze procedure.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met projecten van gelijke aard en omvang. De referentie(s)/referentieprojecten dienen minimaal uit de onderstaande onderdelen te bestaan:

 • Aanleg kunstgrasvoetbalveld met goedkeuring conform de normen van NOC*NSF, KNVB en FIFA.
 • Renovatie van een natuurgrasvoetbalveld.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen in aanmerking voor loting.

U kunt de tevredenheidsverklaringen van de door u opgegeven referenties per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.