Levering kantoorartikelen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van Kantoorartikelen.

Aard en omvang opdracht:
Het voorzien in kantoorartikelen, waarborgen ten aanzien van de kwaliteit van het product, snelheid van levering, uitleveringsgraad en ontzorgen van de opdrachtgever, waaronder bestelgemak. Algemeen geldt dat voor wat betreft het assortiment van kantoorartikelen de voorkeur uitgaat naar:
- een zo groot mogelijk assortiment heeft van eigen-merkartikelen die tenminste gelijkwaardig (kwalitatief vergelijkbaar) aan A-merk artikelen en
- een breed assortiment heeft aan duurzame artikelen tenminste gelijkwaardig aan A-merk artikelen (waarbij voorkeur uitgaat dat het duurzame artikel hetzelfde artikel is die u opgeeft bij huismerkartikel).

Uitgangspunten:
a. Raamovereenkomst voor 3 jaar + 3 x 1 jaar verlengingsopties.
b. Beste prijs/kwaliteit verhouding
c. Start van de raamovereenkomst: 1 maart 2019

Planning onder voorbehoud:

 • 19 november 2018 tot en met 3 december 2018: 12.00 uur aankondiging aanbesteding op de website van de gemeenten. 
 • 3 december 2018 beoordeling en controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 4 december 2018 eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • 4 december 2018 versturen aanbestedingsstukken.
 • 14 januari 2019 om 12.00 uur inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels 3 partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 3 december 2018: 12.00 uur online aanmelden. 

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is zal deze plaatsvinden op onder het kopje “Planning onder voorbehoud” vermelde tijdstip. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, gelijktijdig de aanbestedingsdocumenten toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per email geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Levering van kantoorartikelen aan een kantoororganisatie met tenminste 200 medewerkers
 • Geschiktheidseis 2
  Het beschikbaar stellen van een webshop met het assortiment kantoorartikelen.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal in te dienen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Met vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.