Levering standaard tractor voor de afdeling Openbaar Gebied van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van een standaard tractor.

Aard en omvang opdracht:
Een standaard tractor met een vermogen van minimaal 81KW/110PK inclusief voorlader, welke geschikt dient te zijn voor het vervoeren van een aanhanger (inclusief lading) van 10000 kg en in te zetten is bij gladheidsbestrijding.

Uitgangspunten:
Beste prijs kwaliteit verhouding

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 19 februari tot en met 4 maart 2018: vooraankondiging, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg, Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 5 en 6 maart 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • Eventuele loting.
 • 13 maart 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg  heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 4 maart 2018 online aanmelden. 

Proces
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 13 maart 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Een referentie met een tevredenheidsverklaring in te dienen van een opdracht voor een levering van een (standaard) tractor met een vermogen van minimaal 81KW/110PK, die geschikt dient te zijn voor het vervoeren van een aanhanger (inclusief lading) van 10000 kg. En een minimale omvang heeft van € 72.000.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende te staan omschreven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm;
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.