Levering tractor met aanbouw en klepelmaaier

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van een tractor met een aanbouw en klepelmaaier voor de Buitendienst.

De levering bestaat uit:

  • Een standaard tractor met een vermogen van minimaal 107KW/150 pk, welke geschikt is voor maaiwerkzaamheden met een klepelmaaier met een breedte van 1,5 meter, korven en sloten uitdiepen met behulp van een aanbouw met een gieklengte van ca. 6,5 meter.
  • Een aanbouw die geschikt gemaakt wordt voor montage aan de te leveren tractor en ingezet kan worden voor maaiwerkzaamheden met een klepelmaaier met een breedte van 1,5 meter, korven en sloten uitdiepen gedurende 1.000 uur per jaar voor een periode van minimaal 8 jaar.

Planning
De planning is als volgt:

19 november tot en met 2 december 2015:
Aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg, Ommen en de Bestuursdienst.

3 december 2015:

Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

4 december 2015:
Eventuele loting.

7 december 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 2 december 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag 7 december 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Deskundigheid en ervaring
Voor de uitvoering van deze levering zoeken wij een leverancier, die over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt voor het leveren van een standaard tractor in combinatie met een klepelmaaier, welke geschikt is voor maaiwerkzaamheden en korven en sloten uitdiepen met behulp van een aanbouw.

Binnen deze levering onderkennen wij de volgende standaard kerncompetentie:

  • Uitvoeren opdracht qua aard en genoemde omvang.

Om aan te tonen of u over de standaardcompetentie beschikt dient u:

  • een referentie met een tevredenheidsverklaring in te dienen van een opdracht voor een levering van: een (standaard) tractor met een vermogen van minimaal 107KW/150 pk, welke geschikt is voor het uitvoeren van hierboven genoemde werkzaamheden;
  • een referentie met een tevredenheidsverklaring in te dienen van een opdracht  voor  realisatie/levering van een aanbouw voor montage aan  een tractor met als doel ingezet te worden voor hiervoor genoemde maaiwerkzaamheden.

Referenties
Wij verzoeken u bij uw inschrijving de referenties te overleggen en daarbij gebruik te maken van het beschikbare formulier (Word, 39 kB). De referentieopdrachten mogen niet ouder zijn dan drie  jaar.
Wanneer één project voldoet aan genoemde  geschiktheidseisen dan volstaat deze ene referentie.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Wij vragen u de gevraagde bewijsstukken te sturen aan: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.