Levering van grasmaaiers

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start voor de gemeenten Ommen en Hardenberg een Europese aanbesteding voor de levering van grasmaaiers. De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed.

De opdracht betreft de gefaseerde levering van een geschat aantal grasmaaiers voor de werkeenheid Buitendienst van de afdeling Openbaar Gebied van de BOH. Het gaat daarbij om ongeveer zeven cirkelmaaiers en twee kooimaaiers.

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één onderneming. De termijn voor het indienen van een offerte sluit op 15 juni 2017. Dit kan digitaal via de website TenderNed.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.