Levering van kantoorartikelen

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van kantoorartikelen.

Bij deze aanbesteding worden maximaal vijf ondernemingen in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie ondernemingen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 28 oktober 2013 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. De geschiktheid moet blijken uit de referentie(s) die ingediend zijn bij de aanmelding. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde ondernemingen gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Ondernemingen die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.