Levering veegauto

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van een veegauto voor de Buitendienst.

De levering bestaat uit een zelfrijdende veegauto, voorzien van veegborstels met een laadvermogen van circa 6 m3.

Planning
De planning is als volgt:

  • 24 mei tot en met 6 juni 2017: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg en Ommen en de Bestuursdienst
  • tot en met 7 juni 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
  • 8 juni 2017: eventuele loting.
  • 8 juni 2017: versturen aanbestedingsstukken

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 6 juni 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op  8 juni 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet door middel van minimaal één referentie  per genoemde geschiktheidseis aantonen dat hij in de afgelopen drie kalenderjaren ervaring heeft opgedaan met  alle onderstaande punten:

  • Geschiktheidseis 1
    Het probleemloos kunnen leveren van een veegauto.
  • Geschiktheidseis 1
    Het vakkundig kunnen onderhouden van veegauto's.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) door middel van het beschikbare Word-document (17 kB) sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.