Management ontwikkelingstraject

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het aanbesteden van een Management ontwikkelingstraject (MO traject).

Bij deze aanbesteding worden vijf ondernemingen in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie ondernemingen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 27 juni 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Om de geschiktheid aan te tonen dient u bij uw aanmelding een referentie met tevredenheidsverklaring mee te sturen. Hieruit moet blijken dat u in de afgelopen drie jaar minimaal één vergelijkbaar Management ontwikkeltraject heeft uitgevoerd bij een non-profit organisatie.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde ondernemingen gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Ondernemingen die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.