Onderhoud Werktuigbouwkundige installaties gemeentelijke gebouwen gemeente Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het onderhoud van werktuigbouwkundige installaties aan de gemeentelijke gebouwen in de gemeente Ommen.

Aard en omvang van de opdracht: 

 • Het inspecteren en onderhouden van de installaties met als doel de installaties in stand te houden, storingen te voorkomen en de levensduur te verlengen.
 • De inspecties worden gedaan op onder andere gebreken en levensverwachting.
 • Opstellen inspectierapporten.
 • Storingsopvolging 24/7 bij veertien panden.

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.
 • Onderhoudscontract voor 24 maanden, met optie tot verlenging tot 24 maanden.
 • Ingangsdatum 1 juni 2018.

Planning onder voorbehoud:

 • 22 februari tot en met 8 maart 2018: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 9 tot en met 13 maart 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • 15 maart 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 8 maart 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 15 maart 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het onderhouden van werktuigbouwkundige installaties in utiliteitsgebouwen, met name installaties > 100 kW opgesteld vermogen met een minimale omvang van € 40.000.
 • Geschiktheidseis 2
  In het bezit van een gecertificeerd Management systeem conform ISO 9001.
 • Geschiktheidseis 3
  Ervaring met storingsdiensten 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.