Onderhoudsinspecties daken en valbeveiliging

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor onderhoudsinspecties van daken en valbeveiliging op de gemeentelijke gebouwen in de gemeenten Ommen en Hardenberg.

De opdracht bestaat uit:

 • Het jaarlijks inspecteren en onderhouden van platte daken en licht hellende daken door gecertificeerde,  ter zake kundige, dak inspecteurs voor circa zeventig objecten met een totaal dakoppervlak van circa 46.000 m2.
 • Het jaarlijks (laten) controleren van permanente en niet permanente valbeveiliging conform de bepalingen in de Europese Richtlijn 89/686/EEG.
 • Bekend zijn met de conditiemeetmethode gebaseerd op de NEN 2767.
 • Het leveren van 24/7 service bij calamiteiten.

Planning
De planning is als volgt:

 • 25 februari tot en met 9 maart 2016: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg, Ommen en de Bestuursdienst.
 • 10 maart 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • 11 maart 2016: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden, op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen - Hardenberg, maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 9 maart 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 11 maart 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

De inschrijver moet door middel van twee referenties aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met het inspecteren van circa dertig daken en het controleren van circa  twintig gebouwen op valbeveiliging bij één en dezelfde partij.

De referenties dienen minimaal uit de onderstaande onderdelen te bestaan:

 • Onderhoudsinspectie daken.
  - De jaarlijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden van platte daken en licht hellende daken door gecertificeerde, ter zake kundige, dak inspecteurs.
  - Toepassing van de conditiemeetmethodiek NEN 2767.
  - Het leveren van 24/7 service bij calamiteiten
 • Valbeveiliging
  - De jaarlijkse controle van permanente en niet permanente valbeveiliging conform de bepalingen in de Europese Richtlijn 89/686/EEG.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

U kunt uw referenties, volgens het beschikbare invulmodel (Word, 19 kB), met de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.