De gemeente Hardenberg start binnenkort, voor de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen, een meervoudig onderhandse aanbesteding inzake het opleiden, trainen en oefenen EHBO en BHV.  

De opdracht bestaat uit het verzorgen van de onderstaande opleidingen

 • BHV basis – en herhalingsopleiding;
 • Ploegleider BHV basis – en herhalingsopleiding;
 • EHBO basis – en herhalingsopleiding;
 • Levensreddend handelen basis – en herhalingsopleiding.

Daarnaast kan de opdrachtgever een beroep doen op de onderstaande adviesdiensten:

 • Opstellen en up-to-date houden van ontruimingsplattegronden;
 • Opstellen van BHV-plannen;
 • Organiseren van themabijeenkomsten 
 • Organiseren en/of assisteren van ontruimingsoefeningen inclusief verslaglegging en evaluatie; 
 • Organiseren van oefenongevallen met lotus-slachtoffers. 
 • a. De raamovereenkomst wordt gesloten met de aanbieder die de Economisch de Meest Voordelige Inschrijving, op basis van de beste-/prijs kwaliteitverhouding, heeft gedaan;
 • b. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is gesteld 1 juni 2019. 
 • 15 februari tot 1 maart 2019 en met aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen;
 • 4 maart 2019 om 8:00 uur vindt de eventuele loting plaats in het gemeentehuis van Hardenberg;
 • 5 maart 2019 versturen offerteaanvraag;
 • 2 april 2019 indienen van de aanbieding.

Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf (5) bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om een aanbieding in te dienen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie (3) partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee (2) openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 maart 2019 online aanmelden.


Procedure

Bij meer dan twee (2) aanmeldingen zal op maandag 4 maart een loting plaatsvinden in het gemeentehuis Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle geselecteerde bedrijven op 5 maart 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd krijgen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn zullen daarover per email worden geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.


Vragen

Indien u vragen heeft over bijv. de wijze van aanmelden dan kunt u deze mailen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.