Opleidingen en herhalingscursussen BHV/EHBO/AED

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding opleidingen en herhalingscursussen BHV/EHBO/AED.

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen–Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Aanmelden
Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 7 april 2014 online aanmelden.

Let op: wij vragen aan u om het webformulier volledig in te vullen, inclusief een tweetal referenties.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, 8 april 2013 de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.