Raamovereenkomst onderhoud sportvelden

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start voor de gemeenten Ommen en Hardenberg een Europese aanbesteding Raamovereenkomst onderhoud sportvelden.

De opdracht omvat het groot onderhoud van de natuurgrassportvelden in de gemeenten Ommen en Hardenberg. Zie voor een nadere omschrijving het bij deze aanbesteding behorende Raamovereenkomst onderhoudsbestek sportvelden (Zip, 27,4 MB).

De termijn voor het indienen van een offerte sluit op 19 januari 2018. Hiervoor moet u digitaal inloggen op TenderNed.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.