Renovatie en het onderhouden van de werktuigbouwkundige klimaatinstallaties voor het gemeentehuis in Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de renovatie en het onderhouden van de werktuigbouwkundige klimaatinstallaties voor het gemeentehuis in Ommen.

Aard en omvang van het werk:
Het op niveau brengen en het in stand houden van de werktuigbouwkundige klimaatinstallaties voor het gemeentehuis in Ommen voor de termijn 2017 tot en met 2026 op basis van de conditiemethodiek NEN 2767 en aanvullend een Service Level Agreement (SLA) voor het klachten- en storingsonderhoud.

De opdracht bestaat uit:

 • Het leveren en vervangen van 79 ventilator convectoren.
 • Het vervangen van de koelinstallatie in de serverruimte.
 • Het vervangen van de luchtbevochtiger in de archiefruimte.
 • Het overig correctief en groot- vervangingsonderhoud 2017.
 • Het verzorgen van preventief, correctief en groot- vervangend onderhoud in 2017-2026.

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium is op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.
 • Uitvoering van het werk is voorzien in 2017 tot en met 2019.
 • Onderhoudscontract voor de jaren 2017 - 2026.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 29 mei tot en met 9 juni 2017: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst.
 • 12 juni 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • Medio juni 2017: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 9 juni 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag medio juni 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De gegadigde moet middels (een) referenties(s) aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan, bij voorkeur bij overheidsinstellingen, met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Renovatieprojecten van klimaatinstallaties met een minimale omvang van € 250.000 waarbij het vervangen van koelinstallaties onderdeel was van de opdracht.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met onderhouden van klimaatinstallaties op basis van SLA en conditiemeting NEN2767.
 • Geschiktheidseis 3
  Minimaal in het bezit van VCA*.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

U kunt het invulmodel referenties (Word, 18 kB) met de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.
Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.