Twee aanbouwen ten behoeve van een tractor

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van twee aanbouwen ten behoeve van een (nieuw te leveren) tractor. Het betreft geen bouwkundig aangelegenheid, maar een aanbouw welke bevestigd kan worden aan een tractor.

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 6 juli a.s. online aanmelden.

Referenties
Voor de uitvoering van deze levering zoeken wij een leverancier die qua aard en omvang over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt. Wij verzoeken dit aan te tonen door bij uw digitale aanvraag drie referenties mee te sturen.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, 8 juli a.s. gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.