Vervanging dakbedekking Carrousel in Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de dakbedekking van de Carrousel in Ommen.

De opdracht bestaat uit:

 

 • Het slopen en afvoeren van het huidige dakbedekkingspakket conform  de huidige wetgeving;
 • controle van de huidige staaldakconstructie op corrosievorming;
 • opbouw van een nieuw dakbedekkingspakket bestaande uit:
  • een  damp remmende laag;
  • een isolatiepakket  met een Rc van min. 3,5 m²K/W;
  • een waterdichte bitumineus dakbedekkingspakket.

 • Van  de aannemer wordt een maximale inzet verwacht om de overlast voor medewerkers en bezoekers van de Carrousel te beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
 • De aannemer dient een 10 jaar verzekerde garantie te verstrekken en aantoonbaar te maken dat in het nieuwe dakbedekkingspakket  geen inwendige condensatie kan optreden.
 • Totale omvang van het project is ca. 2.800 m2.
 • Uitvoeringsperiode eind 2016.

Planning
De planning is als volgt;

 

 • 25 augustus tot en met 7 september 2016: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst.
 • 8 en 9 september 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • Medio september 2016: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 7 september 2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag medio september 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet door middel van twee referenties aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met het vervangen van dakbedekkingen. 

De referenties dient minimaal uit onderstaand onderdeel, met bijbehorende geschiktheid eisen  te bestaan:

 • Ervaring met renovatieprojecten  van platte daken met een minimale omvang van   1500 m2, waarbij het vervangen van grote dakvlakken onderdeel was van de opdracht.
 • Ervaring met dakrenovatie van zwembaden.

Daarnaast dient de ondernemer:

 

 • in het bezit te zijn van een geldig KOMO-procescertificaat BRL 4702;
 • minimaal in het bezit te zijn van VCA*;
 • een samenwerking te hebben met een bitumen recycling organisatie.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Procedure
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u het bijgevoegde Word-document met de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) te sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.