Vooraankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding renovatie kunstgrasvelden in Ommen

De gemeente Ommen zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor de renovatie van 4 kunstgrasvelden op sportpark Westbroek in Ommen.

Aard en omvang van de opdracht:
Renovatie van 4 kunstgrasvelden inclusief onderhoud op sportpark Westbroek te Ommen

De opdracht bestaat uit:
Renovatie van 3 kunstgras voetbalvelden op sportpark Westbroek te Ommen;
Renovatie van 1 kunstgras hockeyveld op sportpark Westbroek te Ommen;
Specialistisch onderhoud kunstgrasvelden gedurende 8 jaar.

Uitgangspunten:
a. Gunningscriterium: de laagste fictieve inschrijving op basis van de beste prijs kwaliteitsverhouding  (BPKV) opgebouwd uit de totaalsom voor renovatie en onderhoud, waarbij de gunningscriteria prijs en optimalisaties zijn;
b. Uitvoeringsperiode: juni t/m augustus 2019;
c. Onderhoudscontract voor de jaren 2019-2026.

Planning onder voorbehoud:
10 t/m 24 april 2019, vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen;
25 en 26 april 2019 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
30 april 2019 om 08.30 uur eventuele loting en versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden:
Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 24 april a.s. online aanmelden.

De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Indien twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot komen in aanmerking voor deelname aan de aanbesteding.  Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven, 30 april 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken. 
Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per email geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden op onderstaande eisen door ons beoordeeld. 
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:
Renovatie van een kunstgras voetbalveld, wat is goedgekeurd volgens de normen van
NOC*NSF/KNVB en FIFA.
Renovatie van een kunstgras hockeyveld, wat is goedgekeurd volgens de normen van NOC*NSF/KNHB.

Belangrijk
Van de referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd;
In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
- Projectnaam;
- Financiële omvang;
- Opleverdatum;
- Contractvorm.
Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen wordt de aanmelding terzijde gelegd;
Wanneer één project voldoet aan beide eisen dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijv. de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) dan kunt u deze mailen naar bureau.inkoop@ommen.nl 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.