Openings- en sluitingstijden horeca, ontheffing (verlaatje)

Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest of evenement.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U krijgt de ontheffing maximaal twaalf keer per jaar.
  • U organiseert een eenmalig feest of evenement.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.